info@debiologischetandarts.nl
058 – 216 0 216

Supervisant, wat is dat ?

Een Supervisant werkt onder Supervisie van een Supervisor.

Tandarts’ is een beschermde titel. Zolang er geen BIG registratie is mag die titel dus niet gevoerd worden. De wet bepaalt dat in principe alleen tandartsen zelfstandig bepaalde ‘voorbehouden handelingen’ mogen verrichten. De Supervisor kan ‘voorbehouden handelingen’ waartoe hij/zij zelf bevoegd is wel overdragen aan anderen. Hierbij geldt de wettelijke verplichting dat de patiënt op de hoogte is van deze Supervisie.

In onze praktijk werken soms zorgverleners onder Supervisie, de z.g.n. Supervisanten. Dat onze zorgverleners onder Supervisie werken houdt niet in dat zij niet bekwaam zijn in hun vak. Zij hebben echter een diploma behaald of langdurig gewerkt buiten Nederland waardoor zij nu niet zijn opgenomen in het BIG register voor tandartsen en/of het specialistenregister. De Supervisor is altijd een BIG geregistreerde tandarts en onze zorgverleners zijn allen aantoonbaar gediplomeerd en vakbekwaam.

Voor het werken onder supervisie en registratie in het BIG register zijn in de wet regels opgesteld;
Meer over het werken onder Supervisie leest u op de website van de KNMT
Meer over de registratie in het BIG register leest u op de website van CIBG

Supervisie : Het werken onder toezicht en leiding van een BIG-geregistreerde tandarts.
Supervisor : De BIG-geregistreerde tandarts welke toezicht houdt en leiding geeft aan de vakbekwame zorgverlener zonder BIG registratie.
Supervisant : De vakbekwame, niet BIG geregistreerde, zorgverlener welke werkt onder supervisie.

In de brochure Voorwaarden voor samenwerken in de mondzorg van het KNMT leest u meer over dit onderwerp.