info@debiologischetandarts.nl
058 – 216 0 216

Waarom lichaamsvriendelijke materialen?

"Wij geloven dat onze patiënten het recht hebben om te weten welke materialen er gebruikt worden in de mond"

Zijn de materialen die reguliere tandartsen gebruiken gevaarlijk?

Bepaalde materialen en stoffen worden door reguliere tandartsen gebruikt, omdat ze goedkoper zijn en sneller inwerken. Wij hebben binnen ons vakgebied gemerkt, dat patiënten vaak onwetend zijn over het effect van deze materialen op de algehele gezondheid. Dit vinden wij zorgwekkend, omdat materialen die het meest gebruikt worden ook de grootste gezondheidsrisico’s met zich mee brengen. Dit is de reden dat wij open en transparant zijn over de, door ons gebruikte, materialen en de filosofie hierachter.

Hieronder vindt u een opsomming van materialen, die het meest gebruikt worden in de tandheelkunde. Wij kiezen er nadrukkelijk voor deze materialen niet te gebruiken. 

Amalgaam

Amalgaam is een zwaar giftig metaal, waarvan de vulling voor 50% uit kwik bestaat. Kwik bevat giftige stoffen, die tijdens het kauwen of drinken van warme dranken, vrijkomen. De kwik stapelt zich langzamerhand op in de nieren, lever en hersenen. Dit kan naderhand leiden tot diverse verstoringen, zoals allergieën, reuma en neurologische klachten. De link tussen langdurige kwikopstapelingen in het lichaam en lichamelijke klachten wordt niet altijd gelegd door de reguliere tandarts.

De biologische tandarts is wel alert op deze signalen. Wij vinden het belangrijk dat u weet welke materialen er zijn gebruikt tijdens uw behandeling en wat voor effect deze op het lichaam hebben. Uit onderzoek blijkt dat het verwijderen van amalgaam een vergiftiging kan voorkomen.
De Biologische Tandarts Friesland gebruikt geen amalgaamvullingen en kan u ook helpen bij het veilig verwijderen hiervan.

Voor meer informatie:  nvbt.nl

Wilt u ook behandeld worden met lichaamsvriendelijke materialen? Meld u dan direct aan voor een afspraak

Arseen

Heeft u ooit een wortelkanaalbehandeling gehad, dan is de kans groot dat het gebruikte wortelkanaalcement arseen bevatte. Arseen behoort tot de zware metalen en komt zelfs in ons voedsel voor door de gevolgen van milieuvervuiling. Arseen is een uiterst giftige stof, die zich in uw lichaam afzet en schadelijk is voor uw spijsverteringskanaal en de hersenen. Na langdurige ophoping verhoogt het ook de kans op kanker.

Het is belangrijk dat vooral kinderen zo weinig mogelijk van deze stof binnenkrijgen, aangezien zij met hun lagere lichaamsgewicht een relatief hogere concentratie arseen binnenkrijgen.

Wilt u ook behandeld worden met lichaamsvriendelijke materialen? Meld u dan direct aan voor een afspraak

Monomeer

Wij gebruiken voor het vullen van gaatjes compositievulling, maar dan zonder de stof monomeer. Uit onderzoek blijkt dat dit allergische reacties kan veroorzaken en wij willen schadelijke stoffen voor uw lichaam te allen tijde voorkomen.

Wilt u ook behandeld worden met lichaamsvriendelijke materialen? Meld u dan direct aan voor een afspraak

Articaïne

Articaïne is een verdovingsmiddel, dat veelal wordt toegepast vanwege zijn snelle inwerkingstijd. Inmiddels is bewezen dat dit middel gevaarlijk kan zijn door de chemische samenstelling. Om deze reden gebruiken wij lidocaïne als verdovingsmiddel. Het duurt wellicht iets langer voordat het werkzaam is, maar dit middel is zeker lichaamsvriendelijker, want u loopt geen gezondheidsrisico’s.

Wilt u ook behandeld worden met lichaamsvriendelijke materialen? Meld u dan direct aan voor een afspraak