info@debiologischetandarts.nl
058 – 216 0 216

bruggen en kronen

Natuurgetrouwe en duurzame kronen en bruggen,
hoe ziet deze behandeling eruit?

[/vc_column_text]

Een kroon is een ‘kapje’ voor de tand: denk aan het bovenste stuk van een tand of kies. De kroon vervangt deze als een soort hoedje, maar dan van metaal of porselein, dat precies op een afgeslepen tand past. Zo heeft u weer een volledige tand.

Vaak wordt een kroon ingezet wanneer de tand verzwakt is door een te grote vulling. Hij kan ook gebruikt worden bij verkleurde, of slecht gevormde, tanden die te veel aandacht trekken. Uiteraard gebruiken wij enkel niet-toxische keramische materialen, en cementen, die bio-compatibel zijn. Belangrijk is wel dat de kroon goed schoongehouden wordt met een zachte tandenborstel, want op deze manier kan hij zeker tien jaar mee.

Wanneer heb ik een brug nodig?

Stel: u heeft een auto-ongeluk gehad en hebt één of meerdere tanden of kiezen verloren. Vaak wordt er door de tandarts een brug gemaakt, ter vervanging van deze ontbrekende tanden. Als u pijn heeft met kauwen, uw uiterlijk wil verbeteren of wilt voorkomen dat uw tanden of kiezen scheef staan? Dan is een brug plaatsen vaak een oplossing. Er zijn verschillende soorten bruggen:

  • Bij een gewone brug vinden de pijlers zich aan beide kanten van de open ruimte;
  • In geval van een vrij-eindigende brug bevinden de pijlers zich aan één kant.
[/vc_column][/vc_row]

Etsbrug

Een etsbrug is meestal mogelijk wanneer de tanden, of kiezen, aan weerszijden van de open ruimte nagenoeg gaaf zijn. Voor deze constructie hoeft nauwelijks iets van de grove tanden te worden afgeslepen. De etsbrug wordt vooral gebruikt ter vervanging van één of twee tanden. De brug wordt door middel van metalen bevestigingsplaten, met speciale lijm, onzichtbaar aan de binnenzijde van uw tanden geplakt. Een etsbrug kan, indien nodig, meestal vrij eenvoudig worden verwijderd.

Van welk materiaal zijn de kronen en bruggen gemaakt?            

Porselein

Kronen van porselein kunnen in veel situaties worden toegepast. Door nieuwe technieken is de kans op eenbreuk uitgesloten. Het materiaal is tandkleurig en ziet er zeer natuurgetrouw uit.

Hoe verloopt de behandeling?     

Een kroon of brug wordt niet in de tandartsenpraktijk gemaakt, maar in een tandtechnisch laboratorium. Hiervoor zijn twee of drie bezoeken nodig. Dit kan één tot twee weken in beslag nemen.

Heeft u interesse in kronen en bruggen? Reserveer direct een plek!

Customer Feedback

Stappenplan kronen en bruggen

  1. Allereerst slijpt de tandarts een deel van de tand of kies af, zodat zij ruimte maakt voor een kroon of brug. Indien nodig krijgt u een plaatselijke verdoving, uiteraard is dit een ongevaarlijk middel;
  2. Vervolgens maakt de tandarts een afdruk van uw kaak. Deze maakt de tandarts door een rubberachtige massa in een afdruklepel te gieten, die we vervolgens in uw mond drukken. De tandtechnicus giet deze in gips, waarop de kroon of brug wordt geplaatst;
  3. Met de beetregistratie bepaalt de tandarts hoe de tanden en kiezen van uw onder- en bovenkaak op elkaar passen. De tandarts gebruikt hiervoor een wasplaatje. Zit de kroon of brug vóór in de mond, dan heeft deze vaak een tandkleurige buitenlaag, die overeenkomst met uw andere voortanden;
  4. De tandarts maakt ter bescherming van de afgeslepen tand of kies een tijdelijke kroon, ook wel noodvoorziening genoemd, zodat u tijdens de wachtperiode nog gewoon kunt eten en praten. Eet hiermee geen hard, of kleverig, voedsel! Mocht deze toch breken of losraken neem dan contact met ons op;
  5. Op de allerlaatste afspraak plaatsen we de kroon of brug in uw mond. Het vastzetten gebeurt door in de binnenzijde van de brug een snel-verhardend cement aan te brengen. De brug schuiven we op de juiste plaats en drukken we stevig aan.

Soms kan het zo zijn dat uw tand of kies te weinig houvast biedt voor een brug. De tandarts kan in dit geval een opbouw maken, die we met een pin in het wortelkanaal lijmen. Daar bovenop zetten we de brug vast.