info@debiologischetandarts.nl
058 – 216 0 216

Privacybeleid

Voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van de website
www.debiologischetandarts.nl. Door gebruik te maken van deze website, verklaren de
aangesloten gebruikers kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden en daarmee
in te stemmen.

Wat is de anamnese van de biologische tandarts?

De anamnese van de biologische tandarts Friesland is een methode om in kaart te brengen hoe
het gaat met de patiënten (kinderen en hun ouders/verzorgers en (jong)volwassenen). Op deze
website kunnen jullie vragenlijsten invullen over jullie gezondheid. Jullie antwoorden worden
omgezet in een overzichtelijk profiel. De behandelaar zal dit profiel vervolgens met jullie
bespreken.

Waarom de anamnese?

Met de anamnese kunnen wij in onze praktijk beter zien hoe het met jullie gaat en kunnen wij
jullie gerichter hulp bieden als dat nodig is.

Vertrouwelijkheid

De uitslagen van de anamnese worden primair gebruikt voor patiëntenzorg. Alle gegevens
worden vertrouwelijk verwerkt. De gegevens zijn uitsluitend in te zien door de leden van het
biologisch tandheelkundig behandelteam van de patiënt.

Privacy

Privacyverklaring
De Biologische Tandarts Friesland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website
www.debiologischetandarts.nl en spant zich in om strikt conform de van toepassing zijnde
privacyregelgeving te handelen. De biologische tandarts Friesland stelt gebruikersgegevens niet
zonder toestemming vooraf ter beschikking aan derden, behalve indien zij daar wettelijk of
krachtens gerechtelijke uitspraak toe gehouden mocht zijn. Gebruikersgegevens worden alleen
intern gebruikt door behandelaars van de Biologische Tandarts Friesland die dat functioneel
nodig hebben in het kader van de anamnese.

Wijziging van deze kennisgeving
De Biologische tandarts Friesland behoudt zich het recht voor deze voorwaarden eenzijdig te
wijzigen.

Nog vragen?
Voor vragen over de anamnese kunt u contact opnemen met info@debiologischetandarts.nl